HOME | CONTACT US

Contact UsYour current position:Home page > Contact Us > Contact Us

 PROTECH

 
   
                                Tel  0086-10-89760039
                                Fax  0086-10-89760039
                                E-mail  info@chn-protech.com
                                Add  No.10, Baifuquan Road, Zhangguancun Science Park,
   Changping Sector, Changping District, Beijing, China
   

Sales Derpartment

 
   
                                Tel  0086-10-80841379
                                Fax  0086-10-80841377
                                E-mail  sales@chn-protech.com
   

 General Manager

 
   

                                 Tel

 0086-10-80841369
                                 Fax  0086-10-80841377
                                 E-mail  johnnyzhou@chn-protech.com

 

 

 

Address:No.10, Baifuquan Road, Zhongguancun Science Park, Changping Sector, Changping District, Beijing, China 

Tel: 0086-10-89760039    Zip Code: 102200